ข่าวสุขภาพและกีฬา

รายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้บริการนอกเวลา ณ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. นัั้น
ขณะนี้ ทางศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดให้บริการนอกเวลาทำการเพิ่มโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 16.30-20.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00-12.00น. เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป โดยมีตารางแพทย์ตรวจดังนี้

วันศุกร์ 25/08/60 16.30-20.30 นายแพทย์ลั่นหล้า อุดมเวช เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยา
วันเสาร์ 26/08/60 08.00-12.00 แพทย์หญิงวันดี ชั้นประเสริฐภิญโญ เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
วันอาทิตย์ 27/08/60 08.00-12.00 แพทย์หญิงดวงกมล ศิริอาชวะวัฒน์ เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์
วันจันทร์ 28/08/60 16.30-20.30 แพทย์หญิงจงกลรัตน์ มณีนิล เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์
วันอังคาร 29/08/60 16.30-20.30 แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ เลิศวัฒนชัย เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ
วันพุธ 30/08/60 16.30-20.30 นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
วันพฤหัสบดี 31/08/60 16.30-20.30 แพทย์หญิงฐาปนีย์ ไพรพิสุทธิ์ เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์

สำหรับตารางแพทย์ตรวจนอกเวลาในเดือนกันยายนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://hospital.wu.ac.th

TOP