สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัด Walailak brand Ambassador 2017