ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานพฤกศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทวดทอง

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 240 คน โรงเรียนบ้านทวดทอง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 240 คน โรงเรียนบ้านทวดทอง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ อาคารวิชาการ 7 โดยประกอบด้วยฐานความรู้ต่าง ๆ ทั้งสิ้น 6 ฐานความรู้ดังนี้ 1.ดูดาว 2.สมุนไพรในครัว 3.การทดสอบสารปนเปื้อน 4.หินอัคนี 5.เซลล์ไฟฟ้าเคมี และ 6.ร่างกายของเรา ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1767

TOP