ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 -19.00 น. ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อวลัยลักษณ์โอเพ่น ได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : น้องกาล ภายใน 5719 มือถือ 093-9405-297

TOP