สารสนเทศฯ มวล.ลงนามถ่ายทอดนวัตกรรมความรู้ด้านเทคโนโลยี ยกระดับการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชน