ข่าวเด่น

มวล. เอ็มโอยู สวท.พังงา ร่วมผลิตสื่อ อบรม สัมมนา พัฒนาบุคลากรร่วมกัน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) ลงนามความร่วมมือ กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย(สวท.) จังหวัดพังงา เพื่อผลิตสื่อเผยแพร่ จัดอบรมสัมมนา และพัฒนาบุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน โดย อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ นายโสภณ เคี่ยมการ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา เพื่อร่วมกันประสานความร่วมมือและการร่วมดำเนินการในการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ การจัดฝึกอบรมสัมมนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อส่งเสริมแลพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการให้มีบริการวิชาการและจัดทำโครงการบูรณาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน โดยมี นายอโนทัย งานดี นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดพังงา นายกิตติ วงศ์รัตนาวุธ ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงา และนายทวีศักดิ์ ปิยะวิสุทธิกุล นายกสมาคมวิทยุโทรทัศน์ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพังงา และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ กล่าวว่า การดำเนินการความร่วมมือในแต่ละโครงการจะตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ พัฒนาการศึกษาและความมั่นคงต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา ได้ร่วมกันจัดอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจทั่วไป ผ่านมาแล้ว 2 รุ่น คือ หลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อทำธุรกิจออนไลน์ เมื่อ 11-14 สิงหาคม ที่ผ่านมา และหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิตอล ระหว่าง 14-17 สิงหาคม และรุ่นที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม และยังมีอีก 2 รุ่น ที่จะตามมาคือหลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าออนไลน์ ในวันที่ 27-31 สิงหาคม และหลักสูตรกลยุทธ์การขายสินค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน นี้

ผู้สนใจอบรม อีก 2 หลักสูตรดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่ สวท.พังงา โทร. 0 7646 0660 ในวันเวลาราชการ

ประมวลภาพ

TOP