ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนการตลาด...และสาขาอื่นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ "Train the Trainers สัญจร...นครศรีธรรมราช"