ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนการตลาด...และสาขาอื่นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ "Train the Trainers สัญจร...นครศรีธรรมราช"

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนการตลาด...และสาขาอื่นที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ "Train the Trainers สัญจร...นครศรีธรรมราช" พบกับ Guru ด้านการสร้างแบรนด์ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล บรรยายพิเศษหัวข้อ "แบรนด์ คืออะไร" และ "จะสอนอะไรเกี่ยวกับแบรนด์" ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 8.30 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ฟรี!!ตลอดงานเพียงโทรมาสำรองที่นั่งภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ศูนย์พัฒนาธุรกิจ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจภาคใต้ (075-672227) หรือคุณภคพร (086-9021675)/คุณกวิภา(083-1045134) Email : wms.btedc@gmail.com Website : http://wms-btedc.wu.ac.th/ Face Book : http://facebook.com/WMS.BTEDC

กำหนดการเข้าร่วมงาน

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
วิดีทัศน์แนะนำ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
09.00-09.15 น. พิธีเปิด
กล่าวต้อนรับโดย รศ. ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์
คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กล่าวเปิดงานโดย คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
09.15-14.00 น. "แบรนด์คืออะไร" และ "จะสอนอะไรเกี่ยวกับแบรนด์"
-The Brand Building Process
- The Value of Brand
- Brand Implementing
โดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล
Brand Strategist & Principal Consultant
The brandbeing Consultant Co., Ltd.
14.00 น. ปิดงาน

 


TOP