ข่าวทั่วไป

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช
   
     นับเนิ่นนานโบราณกาลอันลับลิบ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบได้สร้างสรรค์
บรรพชนคนไทยสยามใต้ได้ร่วมกัน คิดกิจกรรมสัมพันธ์นั้นงดงาม
     ทำบุญให้บรรพชนที่ทนทุกข์ ในเปตภูมิไร้สุขดั่งคุกหนาม
ต้องเจ็บปวดรวดเร้าเช้าย่ำยาม ด้วยกรรมตามติดตัวทำชั่วมา
     เมื่อมีชีวิตไม่เชิดชูลบหลู่พระ ใช้วาทะบิดพลิ้วพลิกชิวหา
ชอบใช้คำทำร้ายขายครูบา บ้างด่าว่าเพลิดเพลินเกินความจริง
     กับพ่อแม่ก่นด่าน่าอายนัก บ้างไสผลักทุบตีดั่งผีสิง
ด้วยผลกรรมทำไว้ไร้หลักพิง ปากเปื่อยลิ้นห้อยติ่งดั่งปลิงนา
     บ้างตกนรกหมกไหม้มิได้เกิด แสงดาวเดือนตะวันเลิศสุดจักหา
โลกันตนรกทรมานผลาญชีวา กรรมตามล่าจนครบจบรายการ
     ทำความชั่วลืมตัวลืมสติ มีอคติต่ออาตม์ว่ามาตรฐาน
บาปกรรมสูงสุดอนันตริยกรรมทำก่อการ ฆ่าพ่อแม่ทำร้าวฉานพระสังฆา
     ให้แตกแยกดับชีวะพระอรหันต์ ทำโลหิตองค์พระสรรเพ็ชญ์ลงแผ่นผา
ตกนรกอเวจีมิมีสิ้นวันเวลา เย็นสุดแสนทรมาชั่วฟ้าดิน
     เกิดเป็นเปรตและสัตว์นรกต้องหมกไหม้ ขุมเล็กใหญ่ร้อนรุ่มจิตนิจสิน
ครั้นเดือนสิบได้ขยายผายกายิน มายังถิ่นโลกมนุษย์สุดชื่นบาน
     ลูกหลานทำขนมห้าอย่างสร้างบุญให้ เปรตจึงได้เอมอิ่มลิ้มอาหาร
ลา พอง ไข่ปลา บ้า ดีซำ ฉ่ำสราญ ทั้งคาวหวานอื่นๆ ชุ่มชื่นใจ
     ทำบุญกันตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ ตั้งหมฺรับเล็กน้อมนำสุขสดใส
แรม ๑๔ แรม ๑๕ ค่ำ บุญอำไพ จัดหมฺรับใหญ่ยกไปวัดนมัสการ
     ทำบุญผ่านสารส่งผ่านพระภิกษุ อาหารคงบรรลุทั้งคาวหวาน
ถึงเปตชนนรกชนพ้นทรมาน ร่วมชิงเปรตสืบสานประเพณี
     แรม ๑๕ ค่ำ ตอนใกล้รุ่งมุ่งสู่สถาน เปตชนนรกชนวิ่งพล่านฐานวิถี
กลับเปตภูมิกลับนรกยกกายี รับกรรมที่มีอยู่สู้ต่อไป
     เกิดมาเป็นคนจงตั้งตนอย่าทำชั่ว ถ้าไม่กลัวรับรองสิ้นผ่องใส
ทำชั่วให้มากเถิดเลิศกว่าใคร ก็จะไปสู่แดนนรกหมกไหม้เอย
   
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ แต่งร้อยกรอง
อังคาร ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

TOP