ข่าวการศึกษา

"ครั้งที่ 2" กับการแสดงละครเวทีนิเทศศาสตร์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 เวลา 20.00 น. ณ.หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ จัดการแสดงละครเวทีการกุศล เรื่อง "จงสุขคาเฟ่" เปิดทุกวันจันทร์ถึงสุข ซึ่งมีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุลและอาจารย์วรรณรัตน์ นาที เป็นที่ปรึกษาในการแสดงละครครั้งนี้
 
การจัดแสดงละครเวทีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วได้เงินเป็นจำนวน 34,580 บาท และจะนำเงินจำนวนนี้ไปช่วยเหลือในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

ประมวลภาพ

TOP