ข่าวทั่วไป

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ คว้า 3 รางวัล จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการเงิน

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ คว้า 3 รางวัล การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการจัดการ ในงาน “ไสใหญ่วิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560" ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

นางสาวประภัสสร สังข์แก้ว และ นายจัตุรวิทย์ จินตาคม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 (เน้นการเงิน) ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวลีลาวดี ริยาพันธ์ และ นางสาวศศิรินทร์ ศรีเพ็ญ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 (เน้นการเงิน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรับเงินรางวัลมูลค่า 1,200 บาท พร้อมเกียรติบัตร

นางสาวอุดมพร อักษรนำ และ นายปกรณ์ สิทธิวรานนท์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 (เน้นการเงิน) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/pg/WBS2557/photos/?tab=album&album_id=1583697235054175

TOP