คณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมสำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์