ข่าวทั่วไป

WU To School : ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชนอาจารย์ ดร. อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak Ambassador Camp 2017 ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. โดยมีคุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ

TOP