ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์โอเพ่น 2560เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์โอเพ่น 2560 ซึ่งชมรมเทนนิส สโมสรวลัยลักษณ์ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเทนนิส ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.วลัยลักษณ์ และประชาชนทั่วไปจาก 14 จังหวัดภาคใต้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 150 คนศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญในเรื่องกีฬาอย่างเต็มที่ เพราะเชื่อว่านักศึกษานอกจากจะต้องเก่งทางวิชาการแล้ว ต้องหมั่นออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีด้วย โดยปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงสนามกีฬาบางส่วนที่ทรุดโทรม โดยสนามเทนนิสได้รับการปรับปรุงใหม่ 8 สนาม ให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมสำหรับการแข่งขันในรายการต่างๆ อีกทั้งยังได้จัดสร้างสนามกีฬาฟุตซอลเพิ่มอีกจำนวน 2 สนาม โดยคาดว่า 4-5 เดือนหลังจากนี้จะแล้วเสร็จ

“เราใส่ใจกับการออกกำลังกายของนักศึกษาและบุคลากรทุกคนโดยยึดหลักสำคัญว่า นักศึกษา บุคลากรและประชาชนคือครอบครัวของเรา จึงได้จัดให้มีสถานที่ออกกำลังกายที่มีมาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้น ในอนาคตจะส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเในรายการระดับต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมนักศึกษาของเรา ให้มีบทบาททางการกีฬามากยิ่งขึ้นด้วย ในฐานะเจ้าภาพขอขอบคุณนักกีฬาเทนนิสทุกคนที่ได้เดินทางมาร่วมและขอให้มีความสุขตลอดการแข่งขัน” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ผลการแข่งขันเทนนิส  WU  TENNIS 2017

ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560
ณ  สนามเทนนิส  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลำดับที่ ประเภท รางวัลชนะเลิศ สังกัด
1 ชายคู่ อายุรวม   95  ปี     นายเผด็จ  บริสุทธิ์ สงขลา
  ( A คู่กับ D , หรือ B คู่กับ C  )    นายอำพร   หนูคง ภูเก็ต
2 ชายคู่ อายุรวม   115  ปี     พ.ต.ท. สุวิทย์   ยุทธนาการ ตรัง
  ( A คู่กับ D , หรือ B คู่กับ C )    นายวิฑูร   ขุนเจริญ สงขลา
3 คู่ผสม อายุรวม   85  ปี     นายวีกิจ  สินธุอุไร สุราษฎร์ธานี
  ( A คู่กับ D , หรือ B คู่กับ C )    นางจันเพ็ญ  เชียรวิชัย ตรัง
4 คู่ผสม อายุรวม   105  ปี     นายวรวุฒิ   วุฒิกรภัณฑ์ พังงา
  ( A คู่กับ D , หรือ B คู่กับ C )    นางอมรรัตน์  แผ่วรุณกูล   ภูเก็ต
5 ชายคู่ อายุรวม   100  ปี    นายกิตติมศักดิ์  ฝอยทอง นครศรีธรรมราช
  ( C คู่กับ C หรือต่ำกว่า )   นายเจริญ  สุทธิเมธากร ตรัง
6 คู่ผสม อายุรวม   80  ปี    นายสิรินันท์  สุวรรณ นครศรีธรรมราช
  ( C คู่กับ D หรือต่ำกว่า )   นางอมรรัตน์  แผ่วรุณกูล   ภูเก็ต
7 รุ่นพิเศษ  ( D คู่กับ D )   นายวันชัย  เลิศศิริ ภูเก็ต
      นางเกสร  ยุทธนาการ ตรัง


ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ocd.wu.ac.th/photo/index.php/event/wuphoto/28086001

TOP