สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ เครือข่ายนักวิจัยด้านโลจิสติกส์จากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จัดประชุมสัมมนา ภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2017 เมื่อ วันที่