ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนการศึกษาพระสงฆ์ ณ วัดไทยนาลันทา ประเทศอินเดีย