ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนการศึกษาพระสงฆ์ ณ วัดไทยนาลันทา ประเทศอินเดีย

ด้วยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์กำหนดจัดโครงการ "ศึกษาองค์ความรู้ด้านปรัชญา ศาสนา และความเชื่อ : ตามรอยยาตราบาทพระศาสดา" ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๕

TOP