ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเสวนาบนเวที Highlight Stage ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขึ้นเวที Highlight Stage โดยร่วมนำเสนอผลงานและเสวนาผลลัพธ์ของโครงการ “การเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช” ในงานมหกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2560 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ เครือข่าย คอบช. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560

ทั้งนี้ ในช่วงการบรรยายได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์ชาข้าว ได้แก่ ชาข้าวมอลต์ ชาต้นข้าวอ่อน พร้อมชงชาให้ผู้ร่วมฟังเสวนาได้ลองชิมคู่กับขนมบราวน์นี่ ขนมลา ขนมขี้มอด ที่ทำจากข้าวพันธุ์พื้นเมือง รวมทั้งการตอบคำถามเพื่อรับของที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าฟังเป็นอย่างมาก

ประมวลภาพ https://ird.wu.ac.th/?p=3625

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th/?p=3625

TOP