ข่าวทั่วไป

WU To School : คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชนส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และนายนิติรัฐ ปนัดสาโก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ร่วมพูดคุยในรายการ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "เรียนรู้อยู่อาศัยใน มวล." ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.15-13.55 น. โดยมีคุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ

TOP