ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 70 คน จากโรงเรียนเทศบาลวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเยี่ยมชมแหล่งเรียนในในมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00-11.00 น. โดยมี รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

TOP