ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง