ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา