ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 37 คน จากโรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ จ.สงขลา เพื่อศึกษาเรียนรู้แนวทางการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเยี่ยมชมแหล่งเรียนในในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 09.00-10.30 น. โดยมี อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศษลวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

TOP