ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (คอมพิวเตอร์) สังกัดสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์