ข่าวการศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท MBA บัดนี้ถึง 20 ก.ย.60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2560 (เปิดเรียนปลายเดือนตุลาคม 2560) บัดนี้ ถึง 20 ก.ย. 60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

การคัดเลือก
- พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โทร.089-6521250, 089-6521251

2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412, 0-7567-2208

3. ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารวิชาการไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3103


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mba60.php

TOP