รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.โท MBA บัดนี้ถึง 20 ก.ย.60 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี