ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสัตวแพทย์ สังกัดโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์