ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver และ Photoshop รุ่น 6 วันที่ 8-9 มี.ค.55

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver และ Photoshop รุ่น 6 ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี หลักสูตรการสร้างเว็บเพจด้วย Dreamweaver และ Photoshop มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ได้อย่างง่ายดายใช้เวลาน้อย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างภาพกราฟฟิกต่าง ๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop เพื่อใช้ในการตกแต่งเว็บเพจ เพื่อสร้างปุ่มและภาพสำหรับนำมาใช้ในการสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Macromedia Dreamweaver เพื่อให้เว็บไซต์มีความสวยงามและน่าสนใจยิ่งขึ้น ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ค่าใช้จ่าย (รวมเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน)

 


TOP