ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมโหวตหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”

ขอเชิญร่วมโหวตหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้เยาวชน ได้ศึกษาแนวทางพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และปลูกฝังคุณธรรมด้านการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ โดยมีผู้สนใจส่งผลงานจำนวน ๒๐ ผลงาน เริ่มการ Vote ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐

WU_001 https://youtu.be/RSbs35DdvuU
WU_002 https://youtu.be/uk_MiMPvg1w
WU_003 https://youtu.be/21ORJOEcq6U
WU_004 https://youtu.be/C4W8BNGXU5U
WU_005 https://youtu.be/fnfTKtvgtlI
WU_006 https://youtu.be/Ad0jXi12OBk
WU_007 https://youtu.be/8j1RBE_fJIQ
WU_008 https://youtu.be/j396B4aZEbk
WU_009 https://youtu.be/ym-ZUhdLq5U
WU_010 https://youtu.be/iUAI6tn63NE
WU_011 https://youtu.be/j1zghIQTFN8
WU_012 https://youtu.be/N4kvyOLdV3M
WU_013 https://youtu.be/oQPK32mCOeM
WU_014 https://youtu.be/D1e9wUgj9OY
WU_015 https://youtu.be/LCfNOHFWfy4
WU_016 https://youtu.be/AZJCeIERaZs
WU_017 https://youtu.be/PYrBx4CvAUs
WU_018 https://youtu.be/hHlcKv_njoI
WU_019 https://youtu.be/2qbYnokFwMQ
WU_020 https://youtu.be/L1qhjsuPnnc

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP