ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ