ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัด