การบรรยายสาธารณะ มองการเมืองภาคใต้ ผ่านหนังสือ เกิดมาหนึ่งชาติต้องกราบพระธาตุเมืองนคร