ข่าวทั่วไป

ร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมคัดกรองผู้มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร้านยาอาศรมยาวลัยลักษณ์ จึงร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-โอเชี่ยน จัดกิจกรรมคัดกรองโรคเรื้อรังเพื่อค้นหาผู้มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง และให้คำปรึกษาปัญหาการใช้ยาและสุขภาพโดยทีมคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ณ ลานหน้าห้องรีแลกซ์ ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน-โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม และ 4-5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

TOP