อาศรมยาวลัยลักษณ์ จัดโครงการอาศรมยาสัญจร ครั้งที่ 3