ข่าวทั่วไป

อาศรมยาวลัยลักษณ์ จัดโครงการอาศรมยาสัญจร ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (อาศรมยาวลัยลักษณ์) ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม อาศรมยาสัญจร ครั้งที่ 3 เพื่อให้ความรู้ด้านยาและสุขภาพแก่นักเรียน ในหัวข้อ ยาน่ารู้(ที่อาจจะยังไม่รู้) ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมฟังจำนวนประมาณ 500 คน

TOP