ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาเคมี) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์