ข่าวเด่น

น.ศ.การตลาดปีสาม ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลที่ 1 และที่ 3 ในการประกวด Scoopy i Marketing Plan Contest ครั้งที่ 4

   
  


บริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด ร่วมกับบริษัท 35 ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 โดยกิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และการได้มีโอกาสปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เป็นเวลา 1 วัน ณ สถานศึกษา ทั้งนี้ การประกวดในรอบสุดท้าย ตัวแทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบจำนวน 2 ทีม และได้งบประมาณในการจัดกิจกรรมทีมละ 10,000 บาท ซึ่งทั้งสองทีมเป็นนักศึกษาสาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 3 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นที่ปรึกษา

 

โดยการประกวดจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) รอบสุดท้าย จัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องนำเสนอสินค้าและบริการของตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่เข้าร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ สินค้าจัดแสดง และของแถมมากมาย ได้แก่ บริษัท นครปิยะกลการ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสุนเซ่ง (1992) จำกัด ซึ่งนักศึกษาทั้งสองทีมได้ดำเนินการนำเสนอภาพลักษณ์สินค้า สินค้ารุ่นใหม่ และโปรแกรมการส่งเสริมการขาย รวมถึงการเปิดโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีส่วนร่วมกับเกมและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงบนเวที การเต้นบีบอย การแสดงบีทบ็อกซ์ เป็นต้น
ทั้งนี้ การประกาศผลการประกวดการจัดทำแผนการตลาดครั้งนี้ จัดขึ้นภายในสนามบินนครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาจากหลายสถาบันการศึกษา โดยก่อนประกาศผลการประกวดแผนการตลาดเป็นการประกาศผลรางวัลการประกวดคลิป Scoopy i ออกลายซ่าส์ โดยรางวัลชนะเลิศเป็นของนักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติบัตร และในส่วนของการประกวดแผนการตลาด Scoopy i Marketing Plan Contest ครั้งที่ 4 พบว่าทีม Profit Team จากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 15,000 บาท และทีม Hopeful จากสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร โล่ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท
อนึ่ง ทีม Profit Team จะเป็นตัวแทนในระดับภาคใต้เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกทีมดีเด่นที่จะไปจัดกิจกรรมทางการตลาด ณ งานมอเตอร์โชว์ ประจำปี พ.ศ. 2555 ต่อไป

โดยรายชื่อสมาชิกในกลุ่ม Profit Team มีดังนี้

1.นายนิรวิทธ์ จันทรพิมพ์ 
2.น.ส.นุชจนา เปรมทวี 
3.น.ส.เกศรา ทองดอนโพธิ์ 
4.น.ส.คนึงนิจ ไพฑูรย์ 
5.นายชัชวีร์ ตันติศักดิ์ 
6.น.ส.มณีรัตน์ ลีละพงศ์วัฒนา 
7.นายอัครเดช ศรีวิชัย ประมวลภาพ

TOP