น.ศ.การตลาดปีสาม ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลที่ 1 และที่ 3 ในการประกวด Scoopy i Marketing Plan Contest ครั้งที่ 4