ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ ผู้บริหารจากมูลนิธิ Fulbright Thailand