ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 2(อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม)

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 2 (อาหารอาเซียน : ภูมิปัญญา และการเชื่อมโยงในวิถีวัฒนธรรม) ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 08.30น. ถึง 16.30 น. สามารถติดตามข่าวสารการจัดงานได้ที่ https://wacc.wu.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๑
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๒๕๐๘-๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๒๕๐๗
อีเมล์: cultural.wu@gmail.com เว็บไซต์: https://cultural.wu.ac.th

TOP