ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ)