ขอเชิญร่วมงานประกาศผลการประกวดหนังสั้น “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”