ข่าวทั่วไป

แจ้งปิดเส้นทางจราจรเพื่อการจัดกิจกรรม "วลัยลักษณ์ฟันรัน ครั้งที่ 1"

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพร่วมกัับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม "วลัยลักษณ์ฟันรัน ครั้งที่ 1" ขึ้น ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เรียนวิชา GEN60-131 การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และ SRE-100 กีฬา นันทนาการและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาวะ ตลอดทั้งนักศึกษาทุกชั้นปีและบุคลากรที่สนใจ จำนวนประมาณ 500 คน เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านระบบไหลเวียนโลหิตด้วยการวิ่งทดสอบระยะทาง 1.5 ไมล์ หรือราว 2.414 กม. โดยใช้เส้นทางจากลานเพลินตา อาคารไทยบุรี ไปสนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดรายงานตัวเวลา 16.30 น. และปล่อยตัวเวลา 17.00 น.

ในการนี้จึงมีความจำเป็นต้องปิดเส้นทางจราจรจากอาคารไทยบุรีมุ่งหน้าสนามกีฬากลางในช่วงเวลา17.00-17.30 น. จำนวน 1 ช่องจราจร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนที่มุ่งหน้าไปสนามกีฬา จึงขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในช่วงเวลาดังกล่าวและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

TOP