แจ้งปิดเส้นทางจราจรเพื่อการจัดกิจกรรม "วลัยลักษณ์ฟันรัน ครั้งที่ 1"