ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัย จัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง 550 ต้น บนสัญลักษณ์ เลข ๙ เพื่อร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 ณและเพื่อให้ดาวเรืองบานพร้อมกันทั่วประเทศ ทันช่วงวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าอาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการออกประกาศเชิญชวนให้ประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ ร่วมปลูกดาวเรืองหรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วทั้งแผ่นดิน ทันช่วงวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะสถาบันการศึกษาซึ่งมีคณะผู้บริการ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรมปลูกดาวเรืองจำนวน 550 ต้นขึ้น บนพื้นที่แปลงปลูก สัญลักษณ์ เลข ๙ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์บริการวิชาการและสถาบันวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ชาววลัยลักษณ์ได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 อีกครั้ง และเพื่อให้ดอกดาวเรืองที่ชาววลัยลักษณ์ได้ร่วมกันปลูกในวันนี้ บานพร้อมกันกับดอกดาวเรืองของประชนชนไทยทั่วประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการปลูกดอกดาวเรืองในครั้งนี้ จะเป็นเหมือนการย้ำเตือนให้ชาววลัยลักษณ์ทุกคน ได้ระลึกถึงคำสอนของพ่อ ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเดินตามรอยเท้าพ่อต่อไป รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญกล่าวดอกดาวเรือง หรือ ดอกไม้สีเหลือง เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยเหตุนี้ทางกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันปลูกดาวเรือง หรือ ดอกไม้ที่มีสีเหลือง เพื่อให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วแผ่นดินทันช่วงวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ ดอกดาวเรือง นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์ท่านแล้ว ยังมีความหมายลึกซึ้งเปรียบเสมือนพระจริยวัตรที่เรียบง่าย พอเพียง แต่พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ อีกทั้งทรงบำเพ็ญแต่ความดีงาม ประทับไว้ในใจคนไทยตราบเท่านาน หากทุกบ้านปลูกดาวเรือง หรือดอกไม้อะไรก็ได้ที่มีสีเหลือง เชื่อว่าทั่วทุกพื้นที่ประเทศไทยจะเรืองรองไปด้วยสีเหลืองงดงามตา

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP