ม.วลัยลักษณ์ต้อนรับนักศึกษาจาก Universiti Teknologi Petronas ประเทศมาเลเซีย