ข่าวการศึกษา

กำหนดการรับชุดครุยและรายละเอียดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนดจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560ขอแจ้งกำหนดการรับชุดครุยและรายละเอียดการบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

การส่งคืน ชุดครุยวิทยฐานะ (กรณีเช่าตัดและเช่าชุด) สามารถส่งคืนชุดครุยทันทีหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ปิดรับ เวลา 18.00 น. หรือ วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 19.00 น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเรียนรวม 5 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567– 3650-1 โทรสาร 0–7567-3652 หรือ ร้านอมเรศ เลขที่ 2 ตรอกนคร ถ. มหาราช ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-223 7892, 08-6777-3164, 08-9188-3832 ,08-1648-7476
Web Site http://amaresshop.110mb.com/order.htm

กำหนดการการรับชุดครุยสามารถดูได้ที่ http://wubook.wu.ac.th/?p=1996


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wubook.wu.ac.th/?p=1996

TOP