ข่าวทั่วไป

บิดาของ อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ถึงแก่กรรม

ด้วย ดาบตำรวจจรูญ กฤษณะพันธ์ อายุ 75 ปี บิดาของ อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคเลือดออกในช่องท้อง เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เจ้าภาพตั้งบำเพ็ญกุศลศพตั้งแต่วันที่ 10-17 กันยายน 2560 ณ วัดแว่นฟ้าธรรมาวาส (วัดป่าเตียว) ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ วัดแว่นฟ้าธรรมาวาส (วัดป่าเตียว) ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 19.00 น. โดยมีรถตู้ออกจากอาคารวิชาการ 6 เวลา 16.30 น. พนักงานที่ประสงค์จะเดินทางไปร่วมงานหรือร่วมทำบุญ สามารถแจ้งชื่อได้ที่สำนักงานคณบดี สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โทร : 2511-2

TOP