ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ E - Marketingเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรนำเสนอผลงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและสื่อออนไลน์เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ (E - Marketing) ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 
โอกาสนี้ ทางศูนย์ฯ ได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยว ภาพถ่าย ๓๖๐ องศา ภาพถ่าย ๓ มิติ และวิดีโอภาพใต้ท้องทะเลซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ที่สนใจแหล่งท่องเที่ยว ที่กิน ที่พัก บทความแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของ 4 จังหวัด (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง) สามารถเข้าชมได้ที่ www.tourismsgt.go.th หรือเข้ามากด "Like" ในFacebook 4 page: Travel Chumphon, Travel Suratthani, Travel Nakhonsithammarat, Travel Phatthalung พร้อมลุ้นรับของรางวัลได้ทุกสัปดาห์

ประมวลภาพ

TOP