ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในกระแส Thailand ๔.๐