ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาวิชาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) สังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร