สำนักวิชาการจัดการร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "วันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้"