ข่าวทั่วไป

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙วันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม พร้อมบุคลากรและนักศึกษาจิตอาสา เดินทางไปขึ้นทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

อนึ่ง กิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์อาสาสมัครวลัยลักษณ์ภายใต้การดำเนินการของงานส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา ได้รับสมัครนักศึกษา บุคลากร จำนวน กว่า 200 คน เพื่อร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ บุคลากรและนักศึกษาสามารถร่วมกิจกรรมในนามมหาวิทยาลัย โดยการไปลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอท่าศาลา จากวันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยผู้ที่ไปขึ้นทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ ฯ จะได้รับของพระราชทาน อาทิ บัตรประจำตัว หมวก เสื้อ ปลอกแขน เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WUVOLUNTEER/

TOP