นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙