ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์อาเซียนศึกษาได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในงานสัมมนานานาชาติที่อินโดนีเซีย

อาจารย์ราซัค (นายอับดุลรอยะ ปาแนมาแล) อาจารย์หลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้รับเชิญเป็น Keynote Speaker ในงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ The First International Seminar on Language, Literature, Arts and Culture (ISLLAC). Theme : "The Role of Language, Art, and Culture in the Development of National Character" ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยมาลัง (Universitas Negeri Malang) ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560 ที่โรงแรมSavana ชะวาตะวันออก ประเทศอินโดนีเซีย


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://isllac.um.ac.id

TOP