อาจารย์อาเซียนศึกษาได้รับเชิญเป็น Keynote speaker ในงานสัมมนานานาชาติที่อินโดนีเซีย