ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล ในวันที่ 11-12 กันยายน 2560ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 จำนวน 72 คน จากโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2560 ณ อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 6 โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยฐานความรู้ทั้งสิ้น 4 ฐานความรู้ด้วยกัน ได้แก่ 1. เปิดโลกใต้เลนส์ 2. แยกสีแยกสารธรรมชาติ 3.การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร และ 4.ดูดาว

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1800

TOP