ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น การพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอลานสกาภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์