ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech November 2017: Agricultural Technology ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 ฉบับที่ 11 (Vol. 14 No. 11 November 2017: Agricultural Technology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วยบทความวิทยาศาสตร์เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 2 เรื่อง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Kashmar Higher Education Institute ประเทศอิหร่าน และ University of Ngaoundéré ประเทศแคเมอรูน

วารสารฉบับนี้มี ผศ.ดร. ปิยะพงษ์ โชติพันธุ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด-อ่าน-อ้างอิง บทความได้ที่ เว็บไซต์วารสาร (wjst.wu.ac.th)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP