ข่าวการศึกษา

ประกาศงานหอพัก : เรื่อง การจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ"

งานหอพักจัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริการที่พักระหว่างวันที่ 1 - 6 ตุลาคม 2560
2. บริการที่พักโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหอพัก โดยให้เข้าพักร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน
3. บริการที่พักเฉพาะบัณฑิต และสามารถเข้าหอพักได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้น
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้า-ออกหอพักโดยวางบัตรหอพักชั่วคราวทุกครั้ง

การขอใช้บริการที่พัก
บัณฑิตรายงานตัวเข้าที่พักได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายของตนเอง
2. ตรวจสอบรายชื่อ ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา https://ces.wu.ac.th/registrar/home_msg.asp?id=23619
3. ลงชื่อพร้อมระบุห้องที่พัก เบอร์โทรศัพท์
4. รับบัตรหอพักชั่วคราว
5. เข้าหอพัก

** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร 075-673000 ต่อ 4013 หรือ 4018 **

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th

TOP